Home2020-03-25T14:20:32+07:00
0
เครือข่ายทั่วโลก
0
สมาชิก
0
ประเทศ

“เราพร้อมช่วยเหลือคุณ”

ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และความช่วยเหลือ
สำหรับผู้หญิงไทย/คนไทยในต่างประเทศ และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ

สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

การจัดเก็บสถิติและข้อมูลจำแนกเพศ เพื่อสะท้อนสถานภาพหญิงชายและนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค และเป็นเครื่องมือวัดความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาค ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สังคมไม่เห็นมาก่อนพร้อมทั้งสามารถใช้วัดผลกระทบนโยบาย แผนงาน/โครงการ และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชาย (GRB – Gender Responsive Budgeting)

จำนวนเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562 (เครือข่าย/ชมรม/สมาคม)

จำนวนประเทศที่เครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ พำนักอาศัยอยู่ ปี 2561 - 2562

จำนวนสมาชิกเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562 (คน)

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฉุกเฉินสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราวประเภท คอมมูนิตี้มอลล์ นั้น 1. สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตยจะปิดทำการชั่วคราว 2. ประชาชนที่ต้องการรับรองนิติกรณ์เอกสารให้มายื่นคำร้องที่ กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล 3. เอกสารที่ค้างจ่ายคืน ให้มารับที่กองสัญชาติฯกรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ (นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง) ที่มา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุลเปิดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ooca

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ooca [...]

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนญี่ปุ่น”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนญี่ปุ่น" ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนญี่ปุ่น" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม [...]

การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) [...]

ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ

ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ขนมไทย”

March 16th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ขนมไทย” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสมบัติ 1.สัญชาติไทย 2.อายุ 18 ปีขึ้นไป หลักฐานการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3.วุฒิการศึกษา [...]

รับสมัครฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “พานบายศรี”

March 16th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “พานบายศรี” (หลักสูตรละ 20 คน) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-826235 https://www.facebook.com/sskwf/

ขอเชิญฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “เย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง”

March 12th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “เย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง” (หลักสูตรละ 20 คน) วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ โดยสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-826235

ฝึกอบรมหลักสูตร “ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า”

March 12th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญชวนสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย วันที่ 11 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 (หลักสูตร 1 วัน วันละ 30 คน) เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-723950 หรือ [...]

ขอเชิญฝึกอาชีพระยะสั้น วันที่ 14 – 15 มี.ค. 2563 หลักสูตร “หน้ากากอนามัย (เย็บด้วยมือ) และเจลล้างมือ”

March 5th, 2020|0 Comments

มอบความห่วงใยให้ประชาชน ร่วมต้านไวรัส COVID-19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “หน้ากากอนามัย (เย็บด้วยมือ) และเจลล้างมือ” เรียนวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จ.นนทบุรี สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-583-8350 https://www.facebook.com/vtcw.nonthaburi/ [...]

สมัครเรียนฝึกอาชีพ 6 เดือน หลักสูตร “เสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้า โภชนาการ บริการโรงแรม พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก และนวดแผนไทย” และสมัครเรียนฝึกอาชีพ 4 เดือน หลักสูตร “ตัดผมชาย และดูแลผู้สูงอายุในบ้าน”

February 26th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น ฝึกอบรมอาชีพ ดังนี้ 1.หลักสูตร “เสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้า โภชนาการ บริการโรงแรม พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก และนวดแผนไทย” ฝึกอาชีพ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 23 กันยายน พ.ศ. 2563 [...]

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายหญิงไทย