Home2020-02-24T10:37:31+07:00
0
เครือข่ายทั่วโลก
0
สมาชิก
0
ประเทศ

“เราพร้อมช่วยเหลือคุณ”

ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และความช่วยเหลือ
สำหรับผู้หญิงไทย/คนไทยในต่างประเทศ และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ

สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

การจัดเก็บสถิติและข้อมูลจำแนกเพศ เพื่อสะท้อนสถานภาพหญิงชายและนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค และเป็นเครื่องมือวัดความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาค ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สังคมไม่เห็นมาก่อนพร้อมทั้งสามารถใช้วัดผลกระทบนโยบาย แผนงาน/โครงการ และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชาย (GRB – Gender Responsive Budgeting)

จำนวนเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2562

จำนวนเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562

จำนวนสมาชิกเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนญี่ปุ่น”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนญี่ปุ่น" ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนญี่ปุ่น" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หัวข้อการสัมมนา บทบาท หน้าที่ และความพร้อมของล่ามตำรวจ ระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายญี่ปุ่น - โฮเทะสุ/ภารกิจ และบทบาทของล่ามทนาย ฝึกปฏิบัติการเป็นล่ามทนาย/ล่ามตำรวจ ถาม [...]

การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) [...]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ

สมัครเรียนฝึกอาชีพ 6 เดือน หลักสูตร “เสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้า โภชนาการ บริการโรงแรม พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก และนวดแผนไทย” และสมัครเรียนฝึกอาชีพ 4 เดือน หลักสูตร “ตัดผมชาย และดูแลผู้สูงอายุในบ้าน”

February 26th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น ฝึกอบรมอาชีพ ดังนี้ 1.หลักสูตร “เสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้า โภชนาการ บริการโรงแรม พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก และนวดแผนไทย” ฝึกอาชีพ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 23 กันยายน พ.ศ. 2563 [...]

รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก, โรงแรมและบริการ, ตัดเย็บเสื้อผ้า และเสริมสวยสตรี”

February 24th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น รายงานตัววันที่ 21 เมษายน 2563 หลักสูตร “ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก, โรงแรมและบริการ, ตัดเย็บเสื้อผ้า และเสริมสวยสตรี” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-723-950 หรือ 081-961-6676 *สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย* [...]

รับสมัครประชาชนผู้สนใจฝึกอาชีพ หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง)”

February 24th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจฝึกอาชีพ หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) คุณสมบัติ อายุระหว่าง 18 - 45 ปี จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง สมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น รายงานตัววันที่ 21 เมษายน [...]

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรเครื่องดื่ม”

January 21st, 2020|0 Comments

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรเครื่องดื่ม" กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) *** หลักสูตรเครืองดื่ม รุ่นที่ 1/2563*** - สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 20 คน) - หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชม.) - เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มเรียน [...]

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สักคิ้วถาวร

January 19th, 2020|0 Comments

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สักคิ้วถาวร รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สักคิ้วถาวร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “สักคิ้วถาวร” วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-826-235

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail

January 19th, 2020|0 Comments

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail (มอคเทล) In Love รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น รับสมัครวันที่ 17 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เริ่มเรียน 12 - 14 กุมภาพันธ์ [...]

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายหญิงไทย