Home2020-01-19T16:12:20+07:00
0
เครือข่ายทั่วโลก
0
สมาชิก
0
ประเทศ

“เราพร้อมช่วยเหลือคุณ”

ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และความช่วยเหลือ
สำหรับผู้หญิงไทย/คนไทยในต่างประเทศ และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ

สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

การจัดเก็บสถิติและข้อมูลจำแนกเพศ เพื่อสะท้อนสถานภาพหญิงชายและนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค และเป็นเครื่องมือวัดความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาค ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สังคมไม่เห็นมาก่อนพร้อมทั้งสามารถใช้วัดผลกระทบนโยบาย แผนงาน/โครงการ และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชาย (GRB – Gender Responsive Budgeting)

จำนวนเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2562

จำนวนเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562

จำนวนสมาชิกเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) [...]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรเครื่องดื่ม”

January 21st, 2020|0 Comments

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรเครื่องดื่ม" กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) *** หลักสูตรเครืองดื่ม รุ่นที่ 1/2563*** - สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 20 คน) - หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชม.) - เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มเรียน [...]

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สักคิ้วถาวร

January 19th, 2020|0 Comments

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สักคิ้วถาวร รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สักคิ้วถาวร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “สักคิ้วถาวร” วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-826-235

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail

January 19th, 2020|0 Comments

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail (มอคเทล) In Love รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น รับสมัครวันที่ 17 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เริ่มเรียน 12 - 14 กุมภาพันธ์ [...]

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายหญิงไทย