About admin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi vitae.

การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ในรูปแบบการประชุม e-meeting ผ่านระบบ Conference ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ในรูปแบบการประชุม e-meeting ผ่านระบบ [...]

4 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ)

4 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) [...]

“กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” ร่วมมือ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล – สสส.” จัดทำ “คู่มือการทำงานพื้นที่ชุมชนปลอดภัยสำหรับสตรี”

“กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” ร่วมมือ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล-สสส.” [...]

Go to Top