ติดต่อเรา
หญิงไทยที่อาศัยในต่างประเทศ และหญิงไทยที่มีความประสงค์จะไปต่างประเทศ
ติดต่อเรา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ติดต่อเจ้าหน้าที่

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่อยู่ : ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) เลขที่ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-6596762,02-6596763
โทรสาร : 02-6596764
อีเมล์ : saraban@dwf.go.th
เว็บไซต์ : www.dwf.go.th