กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

แห่งใหม่ใน 7 พื้นที่ เตรียมส่งมอบบริการดี ๆ ให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายในพื้นที่

ใกล้บ้านคุณ

ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ