Loading...
ข่าวสาร2019-09-09T10:02:14+07:00

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

September 9th, 2019|ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร/ความรู้|

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ

September 9th, 2019|ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร/ความรู้|

ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562

September 9th, 2019|ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร/ความรู้|