ข่าวเกี่ยวกับภารกิจด้านสตรี

ไทยครองแชมป์ผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารการเงินมากสุดในโลก

ไทยครองแชมป์ผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารการเงินมากสุดในโลก สถาบันวิจัยเครดิต สวิส เผยรายงาน CS Gender 3000 ประจำปี 2019 ซึ่งเป็นรายงาน CS Gender 3000 ฉบับที่ 3 ในหัวข้อ “โฉมหน้าการเปลี่ยนแปลงของบริษัทต่างๆ (The Changing face of companies)” พบว่า ผู้หญิงดำรงตำแหน่งในบอร์ดผู้บริหารเพิ่มขึ้น 2 เท่าทั่วโลกในรอบทศวรรษ และไทยมีอัตราส่วนของผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer-CFO) มากที่สุดในโลก ร้อยละ 42 รายงานฉบับนี้ นักวิเคราะห์ของเครดิต สวิส ได้รวบรวมข้อมูลมาจากทั่วโลก จากข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล CSG 3000 เพื่อจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางเพศในองค์กรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับคณะกรรมการ (bottom up) ตามจริง โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทีมผู้บริหาร 30,000 ตำแหน่งในกว่า

การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร กำหนดทิศทาง ธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0 (Women CEOs Summit 2019 : Globalization 4.0 and Beyond : Shaping the Future of Women Enterprises) ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวปิดและปาฐกถาพิเศษในการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร กำหนดทิศทาง ธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0 (Women CEOs Summit 2019 : Globalization 4.0 and Beyond : Shaping

โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น 2562

รายการ อาคันตุกะต่างแดน http://yingthai.dwf.go.th/yingthai/wp-content/meeting_japan_2562(2).mp4