Home2019-11-28T14:03:24+07:00
0
เครือข่ายทั่วโลก
0
สมาชิก
0
ประเทศ

“เราพร้อมช่วยเหลือคุณ”

ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และความช่วยเหลือ
สำหรับผู้หญิงไทย/คนไทยในต่างประเทศ และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ

สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

การจัดเก็บสถิติและข้อมูลจำแนกเพศ เพื่อสะท้อนสถานภาพหญิงชายและนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค และเป็นเครื่องมือวัดความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาค ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สังคมไม่เห็นมาก่อนพร้อมทั้งสามารถใช้วัดผลกระทบนโยบาย แผนงาน/โครงการ และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชาย (GRB – Gender Responsive Budgeting)

จำนวนเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2562

จำนวนเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562

จำนวนสมาชิกเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โลกของ ‘เมียฝรั่ง’ เรื่องเล่าที่ไม่มีผู้ชายอีสาน ในสังคมที่ไม่มีอนาคต

โลกของ ‘เมียฝรั่ง’ เรื่องเล่าที่ไม่มีผู้ชายอีสาน ในสังคมที่ไม่มีอนาคต โลกของ ‘เมียฝรั่ง’ เรื่องเล่าที่ไม่มีผู้ชายอีสาน ในสังคมที่ไม่มีอนาคต 25 ปีที่แล้ว ‘สมหมาย’ เป็นผู้หญิงไทยคนแรกและคนเดียวในแคว้นทุ ทางตอนเหนือของเดนมาร์ก จนถึงวันนี้มีผู้หญิงไทย 926 คนอาศัยอยู่ที่นั่น ย้ายถิ่นฐานมาด้วยการแต่งงานกับผู้ชายชาวเดนมาร์ก หลายรายได้เจอสามีผ่านการแนะนำของสมหมาย ผู้เป็นสะพานเชื่อมให้เกิดการแต่งงานของชายหญิงจากต่างทวีป Heartbound สารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวการย้ายถิ่นฐานของผู้หญิงอีสานผ่านการแต่งงานกับชาวต่างชาติ กำกับโดย เยนูส เม็ตซ์ (Janus Metz) ผู้กำกับภาพยนตร์และซิน่า พลามเป็ก

Domestic Violence

Short Film สร้างมาจากชีวิตจริงของผู้หญิงคนนึงที่มีประโยชน์มากเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว และมีข้อมูลเกี่ยวหน่วยงานช่วยเหลือที่ช่วยเหลือในออสเตรเลีย ที่มา: https://www.facebook.com/ThaiAussie

นิยามครอบครัว

นิยามครอบครัว ครอบครัว หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยา หรือมีความผูกพันทางสายโลหิต หรือทางกฎหมาย หรือเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่ต่อกัน และมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายหญิงไทย