เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ความรู้ กับหญิงไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และกำลังคิดจะเดินทางไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล หรือปรึกษาปัญหาได้โดยตรงจากเว็บไซต์นี้ หรือเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จากเมนูด้านซ้ายมือ และรูปสัญลักษณ์แต่ละหน่วยงานที่อยู่ด้านบน

 

 
 
 


หมดเวลาโหวต 

ท่านอดุลย์ถึงหญิงไทยในฮ่องกง

 

การอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับหญิงไทยไปต่างประเทศ


example1
ถาม-ตอบ ปรึกษาปัญหา ล่าสุด
เชิญชวน หลักสูตร การทำ Google Adwords ฟรี สำหรับนักธุรกิจ และผู้ประกอบการ ที่ชาญ พฤศจิกายน 09, 2016, 08:59:37 am
ปรึกษาข้อกฏหมายของอินเดีย ตุลาคม 06, 2016, 10:22:43 am
มาดาม(ไทย)ติดอาวุธทางปัญญา: คำถาม 108 เรื่องผัวเมียตีกัน กรกฎาคม 29, 2016, 11:14:58 am
มาดามไทยติดอาวุธทางปัญญา - สัญญาก่อนสมรส (ตอนหนึ่ง) กรกฎาคม 02, 2016, 01:42:30 am
แด่มาดามเมียฝรั่งมือใหม่ มกราคม 25, 2016, 02:00:29 pm
วิธีแก้ปัญหาท้องก่อนแต่ง กุมภาพันธ์ 15, 2015, 12:05:50 am
หย่าสามีญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ 08, 2015, 04:13:24 am
การเดินทางระหว่างประเทศกับผู้เยาว์ มกราคม 15, 2015, 11:16:09 am

การดูแลสุขภาพจิต

สิทธิ/กฎหมายที่ควรรู้
 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กฎหมายสวัสดิการสังคม
 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กฎหมายผู้สูงอายุ
 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กฎหมายเด็กและเยาวชน
 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กฎหมายสตรีและครอบครัว


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ