Short Film สร้างมาจากชีวิตจริงของผู้หญิงคนนึงที่มีประโยชน์มากเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว และมีข้อมูลเกี่ยวหน่วยงานช่วยเหลือที่ช่วยเหลือในออสเตรเลีย