การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ในรูปแบบการประชุม e-meeting ผ่านระบบ Conference ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ในรูปแบบการประชุม e-meeting ผ่านระบบ [...]

“กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” ร่วมมือ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล – สสส.” จัดทำ “คู่มือการทำงานพื้นที่ชุมชนปลอดภัยสำหรับสตรี”

“กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” ร่วมมือ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล-สสส.” [...]

Go to Top