ข่าวเกี่ยวกับภารกิจด้านสตรี2020-04-13T17:37:48+07:00
ข่าวเกี่ยวกับภารกิจด้านสตรี

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจด้านสตรี

ประชุมเตรียมความพร้อมแก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563

August 13th, 2020|ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร/ความรู้, ข่าวอบรม/สัมมนา, ข่าวเกี่ยวกับภารกิจด้านสตรี|

สค. ส่งมอบหน้ากากผ้าให้ประชาชนทั่วไปและเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

May 5th, 2020|ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเกี่ยวกับภารกิจด้านสตรี|

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศ CLMT

December 23rd, 2019|Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร/ความรู้, ข่าวเกี่ยวกับภารกิจด้านสตรี|

ไทยครองแชมป์ผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารการเงินมากสุดในโลก

November 11th, 2019|ข่าวสาร/ความรู้, ข่าวเกี่ยวกับภารกิจด้านสตรี|

โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น 2562

September 26th, 2019|ข่าวสาร/ความรู้, ข่าวเกี่ยวกับภารกิจด้านสตรี|