ข่าวสาร2020-04-10T16:27:16+07:00
ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

ข่าวสาร

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ
หญิงไทยที่อาศัยในต่างประเทศ และหญิงไทยที่มีความประสงค์จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาหารือ
การให้กำลังใจ ให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหญิงไทยในต่างประเทศ

จำนวนการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ จำแนกตามภูมิภาค พ.ศ. 2560 – 2562

October 19th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

จำนวนการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเภท พ.ศ. 2560 – 2562

October 19th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ปี 2562

October 19th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

August 18th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร/ความรู้|

กรมการกงสุลให้คำปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์แก่คนไทยในต่างประเทศทั่วโลก

August 17th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร/ความรู้|