ข่าวสาร2020-01-30T15:15:36+07:00
ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

ข่าวกิจกรรม

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ
หญิงไทยที่อาศัยในต่างประเทศ และหญิงไทยที่มีความประสงค์จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาหารือ
การให้กำลังใจ ให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหญิงไทยในต่างประเทศ

สมัครเรียนฝึกอาชีพ 6 เดือน หลักสูตร “เสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้า โภชนาการ บริการโรงแรม พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก และนวดแผนไทย” และสมัครเรียนฝึกอาชีพ 4 เดือน หลักสูตร “ตัดผมชาย และดูแลผู้สูงอายุในบ้าน”

February 26th, 2020|Uncategorized, ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ, ข่าวสาร/ความรู้|

รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก, โรงแรมและบริการ, ตัดเย็บเสื้อผ้า และเสริมสวยสตรี”

February 24th, 2020|ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ, ข่าวสาร/ความรู้|

รับสมัครประชาชนผู้สนใจฝึกอาชีพ หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง)”

February 24th, 2020|Uncategorized, ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ|

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรเครื่องดื่ม”

January 21st, 2020|ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ|

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สักคิ้วถาวร

January 19th, 2020|ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ|