ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ