ขอเชิญดาวน์โหลดฟรี “หนังสือการ์ตูน KnowCovid รู้ทันโควิด” เผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญดาวน์โหลดฟรี “หนังสือการ์ตูน KnowCovid รู้ทันโควิด” เผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รวมทั้งการดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยและไม่เป็นพาหะนำโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัทบันลือ กรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย ขายหัวเราะ

ที่มา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์