ผัดวุ้นเส้นทรงเครื่อง อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว