ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ สั่งปิดสถานที่

เป็นการชั่วคราวประเภท คอมมูนิตี้มอลล์ นั้น

1. สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตยจะปิดทำการชั่วคราว

2. ประชาชนที่ต้องการรับรองนิติกรณ์เอกสารให้มายื่นคำร้องที่ กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล

3. เอกสารที่ค้างจ่ายคืน ให้มารับที่กองสัญชาติฯกรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ (นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง)

ที่มา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ