มอบความห่วงใยให้ประชาชน ร่วมต้านไวรัส COVID-19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “หน้ากากอนามัย (เย็บด้วยมือ) และเจลล้างมือ”

เรียนวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จ.นนทบุรี

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-583-8350

https://www.facebook.com/vtcw.nonthaburi/