กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจฝึกอาชีพ หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

  • อายุระหว่าง 18 – 45 ปี
  • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง
  • สมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น รายงานตัววันที่ 21 เมษายน 2563
  • สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ที่พักฟรี (เฉพาะสุภาพสตรี)
  • อาหาร 3 มื้อ ฟรี
  • วัสดุอุปกรณ์การอบรม ฟรี
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5372-3950