ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนญี่ปุ่น”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนญี่ปุ่น”

ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 – 16.00 น.

ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

หัวข้อการสัมมนา

  1. บทบาท หน้าที่ และความพร้อมของล่ามตำรวจ
  2. ระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายญี่ปุ่น – โฮเทะสุ/ภารกิจ และบทบาทของล่ามทนาย
  3. ฝึกปฏิบัติการเป็นล่ามทนาย/ล่ามตำรวจ
  4. ถาม – ตอบ เกี่ยวกับหัวข้อในการอบรม
  •  รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน
  • รับสมัครถึง วันที่ 14 มีนาคม 2563
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: http://tnj.jimdo.com

**ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนไทย/ไซริวการ์ด

มาที่ Line: thainetworkinjp

Mail: veerinnet@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: วีริน 029-244-3811/080-3508-1543 (เฉพาะวันพุธและศุกร์)

ที่มา: เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น