รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรเครื่องดื่ม”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

*** หลักสูตรเครืองดื่ม รุ่นที่ 1/2563***

– สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 20 คน)
– หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชม.)
– เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เริ่มเรียน 11 ก.พ. – 9 มี.ค. 2563
– หลักฐาน รูปถ่าย 1 นิ้ว (2 ใบ), สำเนาบัตรประชาชน (2 ใบ), สำเนาทะเบียนบ้าน (2 ใบ)
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053092420
– สถานที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
– ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1hflmOQDOdtWjgZLVVyEoHjNLbQojKbfK/view?usp=sharing

– สมัครทางไลน์  https://line.me/R/ti/g/eNHdXEFZSS แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อกลับเพื่อแจ้งยืนยันตามลำดับ

—รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)—