รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สักคิ้วถาวร

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สักคิ้วถาวร

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น

หลักสูตร “สักคิ้วถาวร”

  • วันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-826-235