รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร Mocktail (มอคเทล) In Love

  • รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น
  • รับสมัครวันที่ 17 – 24 มกราคม พ.ศ. 2563
  • เริ่มเรียน 12 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  • สถานที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี (เยื้องวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

*เรียนจบหลักสูตรมีใบประกาศ

สนใจสอบถาม 02 583 8350

สมัคร Online