ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ

พม. ตั้งศูนย์สาธิต ‘ร้านตัดผม’ 8 แห่งทั่วประเทศ ทำผม-สอนอาชีพฟรี! ช่วยประชาชนสู้ภัยโควิด-19

พม. ตั้งศูนย์สาธิต ‘ร้านตัดผม’ 8 แห่งทั่วประเทศ ทำผม-สอนอาชีพฟรี! ช่วยประชาชนสู้ภัยโควิด-19 [...]

สมัครเรียนฝึกอาชีพ 6 เดือน หลักสูตร “เสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้า โภชนาการ บริการโรงแรม พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก และนวดแผนไทย” และสมัครเรียนฝึกอาชีพ 4 เดือน หลักสูตร “ตัดผมชาย และดูแลผู้สูงอายุในบ้าน”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) [...]

รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก, โรงแรมและบริการ, ตัดเย็บเสื้อผ้า และเสริมสวยสตรี”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา [...]