ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

Domestic Violence

Short Film สร้างมาจากชีวิตจริงของผู้หญิงคนนึงที่มีประโยชน์มากเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว และมีข้อมูลเกี่ยวหน่วยงานช่วยเหลือที่ช่วยเหลือในออสเตรเลีย [...]