admin

About admin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi vitae.

สมัครเรียนฝึกอาชีพ 6 เดือน หลักสูตร “เสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้า โภชนาการ บริการโรงแรม พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก และนวดแผนไทย” และสมัครเรียนฝึกอาชีพ 4 เดือน หลักสูตร “ตัดผมชาย และดูแลผู้สูงอายุในบ้าน”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) [...]

รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก, โรงแรมและบริการ, ตัดเย็บเสื้อผ้า และเสริมสวยสตรี”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา [...]