ประชาสัมพันธ์จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

รวบรวมเบอร์ Hotline สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก

***สำหรับคนไทยใช้ติดต่อใน #กรณีฉุกเฉินและนอกเวลาราชการจริง ๆ เท่านั้น

ที่มา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ